Jakie wyzwania czekają na pracodawców w 2020 roku?

Zdaje się, że wraz z początkiem nowej dekady, aby przetrwać na rynku, polscy pracodawcy będą musieli się zmierzyć z szeregiem wyzwań. I mamy tutaj na myśli niekoniecznie problemy w zakresie pozyskiwania klientów czy konkurencji rynkowej, ale te związane z posiadaną kadrą pracowniczą.

Przyjrzyjmy się bliżej temu, z czym będą się mierzyć właściciele firm w najbliższych miesiącach?

  • Problemy kadrowe

Blisko 80% firm w naszym kraju zgłasza problemy w zakresie pozyskiwania pracowników do prowadzenia bieżącej działalności. Jednak nie jest to jedyny kłopot, ponieważ nawet jeśli pracownika uda się zatrudnić to niezwykle problematyczne jest jego utrzymanie na stanowisku przez dłuższy czas. Niski poziom zaangażowania widać szczególnie w grupie osób najmłodszych, którzy dodatkowo mają mocno wygórowane oczekiwania (niestety często nie idą za nimi odpowiednie kompetencje i kwalifikacje) co w konsekwencji może zagrażać stabilności prowadzonej działalności. Z tego powodu polscy pracodawcy coraz częściej decydują się na zatrudnienie obcokrajowców. Jednak w praktyce oznacza to zmierzenie się z innego rodzaju wyzwaniami dotyczącymi bariery kulturowej oraz językowej.

  • Rosnące koszty pracy

Koszty pracy to nie tylko fizyczne wynagrodzenie wypłacane pracownikowi na konto bankowe. Dla pracodawcy to tylko część wydatków, jakie musi ponieść. Kolejne koszty to świadczenia pośrednie i te związane z zarządzaniem personelem. Niestety właściciele firm z roku na rok borykają się nie tylko z rosnącymi składkami ubezpieczeniowymi, podatkami, ale również oczekiwaniami pracowników w zakresie zapłaty za oferowane usługi. I niestety nic nie wskazuje na to, by w 2020 miało się to zmienić – no, chyba że na gorsze.

  • Częste zmiany regulacji prawnych

Zmiany prawa pracy oraz prawa podatkowego w trakcie trwania roku to od jakiegoś czasu w naszym kraju norma. Niestety nowe regulacje najczęściej wymagają błyskawicznego zastosowania, co oznacza duże nakłady pracy poświęcane na częste aktualizacje wewnętrznych regulaminów, obowiązujących procedur oraz posiadanych systemów informatycznych. Nie trzeba dodawać, że generuje to również znaczne koszty.

  • Pracownicze Plany Kapitałowe

W 2019 roku obowiązek wdrożenia PPK spoczywał jedynie na największych przedsiębiorstwach. W 2020 roku do tego grona dołączą średnie firmy. To oznacza dla nich dużą ilość nowych obowiązków administracyjnych obejmujących nie tylko naliczanie płac, ale również wymianę dokumentacji dotyczącej PPK. Praktyka pokazała, że nawet w przypadku dużych firm nie jest to sprawa prosta. Tak więc należy przypuszczać, że mniejsi przedsiębiorcy dysponujący ograniczonymi zasobami pracowniczymi mogą postrzegać to jako jeszcze większe wyzwanie.

Magda M.

fot. Free-Photos / Pixabay.com