własna działalność

Jak założyć własną działalność gospodarczą?

Masz pomysł na biznes, biznesplan i motywację? Sprawdź, co trzeba wiedzieć przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej i jakie formalności należy dopełnić. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje.

Własna działalność gospodarcza cieszy się popularnością?

Jest to w Polsce dość popularna forma zatrudnienia, ale jednak utrudnieniem są kwestie podatkowe. Własna działalność to dobry pomysł dla tych, którzy nie chcą pracować na etat. Jednoosobowa działalność pozwoli pracować na własny rachunek.

By dobrze prowadzić firmę, niezbędny jest plan, motywacja i kwalifikacje, doświadczenie, często baza klientów, środki do zainwestowania, dużo czasu i odpowiednia osobowość. Przed rozpoczęciem działalności musisz ustalić źródła finansowania oraz poznać zasady prowadzenia księgowości i podatków. Można też skorzystać z usług doradców finansowych i księgowych, którzy pomogą Ci w wyborze najlepszych rozwiązań.

Podstawą jest też plan biznesowy. Pozwoli Ci on na zdefiniowanie celów, strategii działania, analizę rynku, konkurencji, ryzyk i szans, a także prognozę wyników finansowych. Plan biznesowy pomoże Ci również określić, ile pieniędzy będziesz potrzebował do rozpoczęcia działalności oraz kiedy spodziewasz się osiągnięcia punktu rentowności.

Wybór formy prawnej

Przed założeniem działalności musisz zdecydować, jaką formę prawną wybierzesz. Możesz założyć jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną, spółkę jawna, spółkę komandytową, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. Każda forma ma swoje zalety i wady, a wybór zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji.

Ulga na start

Początkujący przedsiębiorca może skorzystać z tzw. ulgi na start. Jest to zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez okres 6 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności.

Własna firma – krok po kroku

Po wyborze formy prawnej musisz zarejestrować swoją firmę. Zacznij od pierwszych formalności. Należy wybrać branżę i następnie złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Można to zrobić w urzędzie gminy tradycyjnie albo wysłać go przez Internet. Po złożeniu wniosku można zacząć pracować. Teraz należy złożyć formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

Niezbędne dane, by firma znalazła się w rejestrze CEIDG

  • NIP,
  • PESEL,
  • kod działalności składający się z pięciu znaków według Polskiej Klasyfikacji Działalności,
  • numery i dane rachunków bankowych,
  • rodzaj opodatkowania,
  • adres firmy,
  • numer telefonu kontaktowego i adres e-mailowy,
  • datę rozpoczęcia działalności.

Rejestracja firmy w ZUS

Wysłanie czy też osobiste złożenie wniosku o rejestrację działalności gospodarczej osób fizycznych CEIDG-1 w urzędzie oznacza też jej automatyczne zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS i naczelnika urzędu skarbowego.

Rejestracja do VAT

Teraz należy złożyć deklarację VAT-R, by zarejestrować się lub zaktualizować dane w zakresie podatku od towaru i usług (VAT). Masz prawo wybrać, czy chcesz być czynnym podatnikiem VAT.

fot. StartupStockPhotos / Pixabay