praca zdalna

Home office – częściej praca z biura?

Dla większości pracowników możliwość pracy zdalnej jest bardzo ważna. Niemal połowa ankietowanych przyznała, że zmieniłaby pracę, gdyby możliwość pracy w trybie home office została ograniczona. Decyzja o zwiększeniu liczby dni obowiązkowych w biurze skłoniłaby ich do zmiany pracodawcy.

Według autorów raportu przeprowadzonego przez pracowników firmy doradczej Deloitte – „Stan pracy hybrydowej w Polsce. Doświadczenia i oczekiwania pracowników” – możliwość pracy zdalnej jest dla pracowników jednym z kluczowych czynników w trakcie wyboru pracodawcy.

Praca zdalna lub hybrydowa w polskich firmach

Prawie trzy czwarte polskich firm przyjęło jasne zasady dotyczące pracy zdalnej i hybrydowej. Od kilku lat właściciele firm eksperymentują, by znaleźć najlepsze rozwiązanie w hybrydowym lub zdalnym modelu pracy.

Upowszechnienie pracy z domu czy spoza biura wymaga określenia odpowiednich zasad i regulacji. Jednak wciąż wiele przedsiębiorstw nie zadbało o wdrożenie jasnych reguł, co rodzi u pracowników niezadowolenie i niepewność. Większość (aż 73 proc.) respondentów przyznało, że w ich firmach wprowadzono konkretne zasady. Jednak co czwarty badany udzielił odpowiedzi przeciwnej.

Polacy na home office

Aż 46 proc. zatrudnionych przyznało, że zmieniłoby pracę w przypadku zwiększenia liczby dni pracy obowiązkowych w biurze. 41 proc. ankietowanych ocenia pracę indywidualną podczas pracy zdalnej jako bardziej efektywną. Ponad 30 proc. woli niższe zarobki, jeśli będą mogli pracować w trybie home office – oto wyniki z badania przeprowadzonego przez Deloitte „Stan pracy hybrydowej w Polsce. Doświadczenia i oczekiwania pracowników”.

Praca zdalna wygrywa

Z raportu firmy doradczej Deloitte wynika, że preferowaną formą pracy dla polskich pracowników jest pełny home office. Aż 41 proc. ankietowanych swoją indywidualną pracę ocenia jako bardziej efektywną, gdy wykonują ją z domu. Z kolei dla 39 proc. wybiera pracę z biura, jeśli ich obowiązki polegają na współpracy z kolegami i zespołami, bo wtedy motywacja i zaangażowanie jest lepsze. 24 proc. uczestników badania stawia na pracę hybrydową – 3 dni z domu oraz 2 dni z biura.

fot. janeb13 / Pixabay