na garnuszku

Finanse młodych Polaków – wciąż mieszkają z rodzicami

Finanse młodych Polaków nie są w dobrej kondycji. Wiele osób decyduje się na pozostanie w domu rodzinnym. Powody są różne, ale przeważają względy finansowe i mocno nadwerężony budżet.

Dane są bardzo niepokojące. Aż 50 proc. młodych Polaków (18-34 lata) nadal mieszka z rodzicami. Często dotyczy to nawet całych rodzin. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego to efekt ograniczonej dostępności mieszkań, cen nieruchomości, drogich kredytów i wysokiej inflacji. Sytuacji nie poprawia też pogarszająca się ogólna sytuacja gospodarcza.

Dostępność mieszkań jest też ograniczona przez niestabilną sytuację gospodarczą w Polsce oraz poziom stóp procentowych. To z kolei wpływa na zdolność do finansowania zakupu nieruchomości. Innym czynnikiem, który wzmocnił ten trend, jest pandemia – to wtedy młodzi ludzie zaczęli masowo wracać w rodzinne strony, a część tam została.

Wśród państw Unii Europejskiej zjawisko to nie jest powszechne. Jego skala jest jednak większa w dosłownie kilku krajach – w Słowacji, na Malcie i w Bułgarii. Z kolei na przykład Szwecja, Holandia czy Finlandia mają co najmniej dwa razy niższy odsetek „dzieci” mieszkających u rodziców. Mieszkańcy zachodniej i północnej Europy zwykle opuszczają domy znacznie wcześniej, gdy mają około 20 lat.

Na garnuszku u rodziców – dlaczego?

Podreperowanie domowego budżetu

Mieszkanie z rodzicami może pomóc młodym Polakom zaoszczędzić znaczną sumę pieniędzy, ponieważ nie będą musieli ponosić kosztów związanych z najmem, rachunkami czy jedzeniem. Pozwoli to na gromadzenie środków finansowych na inne cele, takie jak spłata długów, oszczędności czy inwestycje.

Mieszkanie u rodziców może również mieć pewne ograniczenia, jeśli chodzi o rozwój osobisty i samodzielność finansową. Ważne jest, aby młodzi Polacy zachowali równowagę pomiędzy oszczędnościami i samodzielnym funkcjonowaniem, by nie opóźnić swojego rozwoju zawodowego czy społecznego.

Inwestycje i oszczędności na przyszłość

Dzięki mieszaniu z rodzicami, młodzi Polacy mogą skierować większą część swojego dochodu na inwestycje lub oszczędności na przyszłość. Mogą zbudować fundusz awaryjny, rozpocząć inwestowanie na giełdzie lub zainwestować w nieruchomości, co może przynieść długoterminowe korzyści finansowe.

Spłata długów

W przypadku gdy młodzi Polacy mają zadłużenie, np. w postaci studenckich kredytów lub pożyczek, mieszkanie z rodzicami może być korzystne, ponieważ umożliwi skoncentrowanie się na spłacie tych zobowiązań. Zamiast wydawać pieniądze na czynsz, można przeznaczyć je na redukcję długów, co przyspieszy proces ich spłaty.

Planowanie budżetu

Mieszkanie z rodzicami daje możliwość bardziej precyzyjnego planowania budżetu. Młodzi ludzie mogą dokładniej kontrolować swoje wydatki i przekierować środki na cele, które uważają za priorytetowe, takie jak edukacja, podróże czy założenie własnej działalności gospodarczej.

Mieszkanie z rodzicami może być rozsądnym rozwiązaniem finansowym dla młodych Polaków, którzy chcą zaoszczędzić pieniądze, spłacić długi lub inwestować w swoją przyszłość.

fot. natik_1123 / Pixabay