dom bez formalności

Domy na zgłoszenie bez pozwolenia

Dom 70 m kw. na zgłoszenie, czyli bez formalności, to marzenie wielu osób i świetna alternatywa dla mieszkań. Jak bez pozwolenia wybudować jednorodzinny dom według nowych przepisów?

Dnia 3 stycznia 2022 roku weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uproszczona procedura dla domów mieszkalnych jednorodzinnych do 70 m kw. jest wabikiem dla wielu osób. Wyjaśniamy, jakich formalności wymaga teraz budowa takiego obiektu.

Dom 70 m kw. na zgłoszenie

Nowelizacja prawa budowlanego wprowadza uproszczone rozwiązania prawne dla budowy domów jednorodzinnych, ale tylko dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Zmiana polega na:

  • możliwości budowy domów jednorodzinnych bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę;
  • braku konieczności ustanowienia kierownika budowy; inwestor bierze na siebie odpowiedzialność za kierowanie budową, jeżeli nie ustanowi kierownika budowy;
  • braku konieczności prowadzenia dziennika budowy;
  • wprowadzone ułatwienia wyłączają możliwość zgłoszenia sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Nowoczesne i komfortowe domy do 70 m kw. okazują się często lepszym i bardziej opłacalnym wyborem niż małe mieszkania około 40 m kw. w mieście. Jednak dom bez pozwolenia nie może służyć celom inwestycyjnym. Co więcej, niezbędne jest oświadczenie złożone „pod rygorem odpowiedzialności karnej” za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z przepisów Kodeksu karnego.

Nowe przepisy określają też dopuszczalną gęstość zabudowy. Liczba budynków nie może być większa niż jeden budynek na każde 500 m2 powierzchni działki. Sprawia to, że uproszczona procedura z pewnością nie będzie sprzyjała budowie osiedli i działalności deweloperów, a tylko celom mieszkalnym inwestorów.

Do użytkowania budynku mieszkalnego do 70 m kw. można przystąpić od razu po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (pod warunkiem, że organ nie zgłosi sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia).

Po dodatkowe informacje można zajrzeć na stronę Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz do ustawy.

fot. Neta623 / Pixabay