zawody deficytowe

Deficytowe zawody pod ochroną?

Aktywnych zawodowo osób było w Polsce pod koniec lipca 2021 roku około 17 mln. Jednak szybko starzejące się społeczeństwo oraz rozwijająca się gospodarka przyczynia się do tego, że w naszym kraju zaczyna brakować wykwalifikowanej kadry, ale i pracowników o niższych kwalifikacjach. Wpływ braków kadrowych odczujemy wszyscy. Deficytowe zawody wymagają zatem specjalnej ochrony?

Kogo brakuje na polskim rynku pracy?

Między innymi jest deficyt pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, kierowców samochodów ciężarowych czy radiologów, ale też pracowników fizycznych i mających tzw. fach w ręku – jak hydraulicy, spawacze czy budowlańcy. Dodatkowo problemem jest starzenie się społeczeństwa – starzeją się m.in. położne i pielęgniarki, a w ich miejsce nie ma następczyń. Odchodzą na emerytury, ale nie ma ich kto zastąpić – system wykształci chętnych, ale dopiero za kilka lat.

Powody tych braków są różne – m.in. trudne studia i długa ścieżka zawodowa w przypadku branży medycznej, niskie zarobki dla kierowców, trudne warunki pracy dla spawaczy, co może odstraszać potencjalnych zainteresowanych. Spawacze dawniej uczyli się zawodu, ale teraz szkolnictwo zawodowe nie cieszy się popularnością.

Absencja chorobowa a profilaktyka i opieka zdrowotna

Częstym powodem nieobecności w pracy lub zakończenia kariery są schorzenia zawodowe, które często mają charakter przewlekły – jak m.in. choroby prostaty i krążenia u kierowców czy problemy ze wzrokiem u spawaczy, a u pielęgniarek – choroby skóry i różne choroby zakaźne. Ich leczenie może trwać latami, a to prowadzi do częstszej nieobecności w pracy. Działania profilaktyczne, diagnozowanie i szybkie wykrycie symptomów oraz wdrożenie leczenia to szansa na poprawę stanu zdrowia chorego. Późne rozpoznanie może nieść ze sobą dramatyczne zakończenie.

Jak temu zapobiec?

Deficyt kadry odczuwają wszyscy – zarówno przedsiębiorcy, jak i my sami. Nawet kilkudniowa nieobecność jednego z pracowników zaburza pracę firmy. Jeśli jest to planowany urlop, wszystko ustalane jest wcześniej, ale np. choroba atakuje zwykle nagle.

Ogromne znaczenie ma zatem profilaktyka i objęcie opieką zdrowotną pracowników. Lista najczęstszych chorób zawodowych różni się w zależności od branży, jej specyfiki i potencjalnych czynników niebezpiecznych.

Rozwiązaniem jest zapewnienie pracownikom dostępu do opieki medycznej, by mogli regularnie sprawdzać stanu zdrowia. Popularna jest teraz współpraca z prywatnymi centrami medycznymi w ramach grupowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Działania, które mogą pomóc zapobiec chorobom zawodowym i ich negatywnym efektom to m.in. profilaktyka, czyli dbałość o środowisko pracy, zasady BHP oraz wdrażanie różnych działań, które wpływają na pracowników korzystnie – jak m.in. karnety na siłownię. Drugi sposób to tzw. profilaktyka wtórna, czyli lekarska. Polega n systematycznej kontroli stanu zdrowia, by zapobiec chorobie albo wykryć ją możliwie najwcześniej i zastosować od razu właściwe leczenie.

fot. voltamax / Pixabay