Covid-19 wpłynie a bezpieczeństwo emerytów w Polsce

Covid-19 wpłynie na bezpieczeństwo emerytów w Polsce – prawdopodobnie skutki będą odczuwalne przez długie lata. Może też być zagrożeniem dla stabilnych wypłat emerytur – szczegóły poniżej. COVID będzie miał bardzo duże i długoterminowe znaczenie dla bezpieczeństwa emerytów w Polsce.

Emerytury w Polsce zależą w dużym stopniu od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na co składają się z kolei składki pracowników i budżet państwa. Jednak rezerwy maleją i społeczeństwo się starzeje, a dodatkowo pandemia koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 może opóźnić wypłaty i zdecydowanie osłabia budżet, co może doprowadzić do poważnych zagrożeń – między innymi dla bezpieczeństwa emerytów.

Rząd wprowadza program pracowniczych planów kapitałowych, ale on z kolei nie budzi zaufania w dużej części społeczeństwa – i trudno się temu dziwić. Wcześniejszy pomysł, OFE, również okazał się niewypałem. Tymczasem w wyniku COVID-u zadłużenie rośnie, a z nim powiększa się też deficyt środków. ZUS konkuruje o środki budżetowe, bo rodzajów wydatków jest wiele. Aktualnie priorytet mają wydatki na tarcze, ale czekają nas jako kraj również wydatki związane ze spłatą zadłużenia.

Ewelina

fot. brenkee / Pixabay