podatek minimalny cit

CIT w Praktyce: Co nowy podatek minimalny oznacza dla Twojej firmy w 2024 r.?

1 stycznia 2024 roku zaczął obowiązywać podatek minimalny CIT, wprowadzony w ramach tzw. Polskiego Ładu. Po dwuletniej przerwie, przepisy te wchodzą w życie, nakładając nowe obowiązki na przedsiębiorstwa. Oto, co musisz wiedzieć o nowym podatku minimalnym i jego wpływie na Twoją działalność gospodarczą.

Co to jest podatek minimalny CIT?

Podatek minimalny CIT, opisany w Art. 24ca. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest formą opodatkowania mającą na celu zapewnienie, że wszystkie przedsiębiorstwa, nawet te generujące straty podatkowe lub charakteryzujące się niską rentownością, wniosą wkład do budżetu państwa.

Kogo dotyczy nowy podatek?

pod nowe regulacje podpadają podatnicy, którzy:

 • wygenerowali stratę podatkową,
 • osiągnęli rentowność poniżej progu 2% dochodów (z wyłączeniem zysków kapitałowych).

Próg rentowności ustalony na poziomie 2% jest kluczowym kryterium, poniżej którego przedsiębiorstwa będą musiały płacić podatek minimalny w wysokości 10% podstawy opodatkowania.

Jakie są wyjątki od płacenia podatku minimalnego?

Istnieje szereg wyjątków od obowiązku płacenia nowego podatku. Są to m.in.:

 • Mali podatnicy,
 • Podatnicy prowadzący działalność w zakresie gospodarki komunalnej,
 • Podatnicy, którzy w jednym z trzech poprzednich lat osiągnęli rentowność na poziomie min. 2%,
 • Podmioty postawione w stan upadłości, likwidacji lub objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym,
 • Instytucje finansowe zajmujące się nabywaniem wierzytelności.

Ważne zmiany i ich wpływ na Twoją firmę

 1. Podstawowe informacje o podatku minimalnym:
  • Obowiązek podatkowy: Dotyczy firm z niską rentownością lub stratą podatkową.
  • Stawka podatkowa: 10% od podstawy opodatkowania.
 2. Wyjątki od płacenia podatku:
  • Kto jest zwolniony?: Mali podatnicy, podatnicy z min. 2% rentownością w poprzednich latach, podmioty w upadłości/likwidacji, itd.

Jak przygotować się na nowe regulacje?

 1. Analiza sytuacji finansowej: Sprawdź, czy Twoja firma podlega nowemu podatkowi minimalnemu.
 2. Optymalizacja kosztów: Rozważ przegląd kosztów, które mogą wpłynąć na obliczenie podstawy opodatkowania.
 3. Konsultacja z doradcą podatkowym: Zasięgnij porady eksperta, aby zrozumieć pełne konsekwencje nowych przepisów dla Twojej działalności.

Nowy podatek minimalny CIT w 2024 roku wprowadza znaczące zmiany w polskim systemie podatkowym. Ważne jest, aby przedsiębiorstwa dokładnie przeanalizowały swoją sytuację finansową i dostosowały się do nowych wymogów. Pamiętaj, że planowanie podatkowe i odpowiednie doradztwo mogą pomóc w minimalizacji ewentualnych negatywnych skutków tych zmian.

fot.stevepb/pixabay