Praca zdalna

Bolesny powrót do biura

Polacy pokochali pracę w trybie zdalnym. Pandemia co prawda trwa nadal, ale jednak liczba chorych maleje, ludzie masowo się szczepią. Cześć firm nadal działa zaś w trybie hybrydowym lub zdalnym, ale wiele z nich podjęło decyzję o powrocie pracowników do biur.

Obustronne korzyści pracy zdalnej

Rok to wystarczająco dużo czasu, by nauczyć się pracować z domu i docenić tę formę pracy. Home office to wiele korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników. Przede wszystkim jest to oszczędność czasu, lepsza organizacja czasu i obniżenie wydatków na dojazdy czy możliwość zamieszkania dalej od centrum miasta.

Pracodawca obniża koszt utrzymania powierzchni biurowej, zyskuje też zadowolonego pracownika. Z kolei wśród zagrożeń i niedogodności trzeba wymienić ryzyko spadku wydajności i koncentracji, a także wydłużenie realnego czasu pracy – wiele osób nie potrafi oddzielić czasu na pracę od czasu dla siebie lub swojej rodziny.

Nauczyliśmy się pracować z domu

Dla wielu osób praca zdalna okazała się znacznie łatwiejszą do zaakceptowania zmianą niż powrót na stałe do biura. Poukładaliśmy sobie obowiązki zawodowe z codziennym życiem, a konieczność powrotu dla wielu z nas jest kwestią wręcz bolesną. w maju resort rozwoju skierował do konsultacji projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który regulacje o pracy zdalnej wprowadza na stałe.

Decyzja o powrocie do pracy w biurze zależy tylko od pracodawcy

Decyzja o powrocie do biura zależy tylko od pracodawcy. Pracownik nie może odmówić powrotu do pracy stacjonarnej. Tymczasem aż 54 proc. pracowników zadeklarowało, że weźmie pod uwagę zmianę firmy, jeśli będzie w niej opcji wyboru, skąd będą mogli pracować. Po zakończeniu pandemii wyłącznie w biurze chce pracować jedynie 22 proc. ankietowanych. Pozostali chcieliby pracować w systemie hybrydowym lub w pełni zdalnie.

Potrzeba zmian w systemie pracy

Praca podczas pandemii udowodniła, że zdecydowanie potrzebujemy uaktualnienia przepisów w kwestii pracy zdalnej, ale też zmian w myśleniu pracodawców. Ci muszą zmierzyć się z oczekiwaniami pracowników i częściej umożliwiać pracę z domu albo zaproponować atrakcyjny i korzystny dla obu stron kompromis.

Oczekuje się znacznie większej elastyczności w budowaniu modelu pracy zdalnej. Są branże, w których ona się nie sprawdzi, ale w wielu – owszem. Pracownicy pracujący zdalnie podkreślają, że są bardziej efektywni. Wiele jednak zależy od działu i charakteru wykonywanej pracy, jak i samego pracownika i jego stosunku do obowiązków.

fot. StartupStockPhotos / Pixabay